Spackel 

Vi har ett stort lager med spackel, nedan ser du vad vi har i lager som du kan behöva.
Det är inget som är så givande som att få snyggt hemma och veta att man gjort det själv! Men man ska inte ta sig vatten över huvudet - Vi finns här för att hjälpa dig! Kontakta oss för att få ditt jobb gjort. Vi är behöriga och många års erfarenhet av just flytspackling.Spackel i lager hos oss.

Weberfloor 120
Reno DR

är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv.

Weberfloor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Skikttjocklek 4-50 mm. jämningsmassa för golv. 
Åtgångstal 1,75 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Storlek: 20 kg

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid

är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning.
Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand. 
Skikttjocklek 2-30 mm.
Åtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Storlek: 20 kg

Weberfloor 4031 Super Flow DR 

är ett självutjämnande dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas.
Weberfloor 4031 Super Flow DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar. Produkten är fuktskadestabil, slagg- och kaseinfri.
Åtgångstal 1,6 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8 kg/m²
10 mm = 16 kg/m²
Storlek: 20 kg

ardex a46

ARDEX A 46 är ett reparations- och fallbyggnadsbruk för golv, vägg, tak. För spackling och utjämning av hål, ojämnheter, sprickor, svackor på golv och vägg. För bättring och lagning av trappnosar.
Storlek: 12,5 kg

ardex a45

Bostäder och offentlig miljö. Bredspackling, fallspackling, lagning av trappnosar, hål, skador, utspackling av nivåskillnader, fixering av avlopp, avdragsbanor före gjutning m m. Kan tack vare sin konsistens användas även på vägg och i tak. Mattläggningsbar redan efter 1 timme oavsett skikttjocklek.
Storlek: 12,5 kg

ardex a30
För reparationer och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i bostäder. Ett smidigt, lättblandat och lättslipat spackel med ARDURAPIDEFFEKT. EC-1 klassat.
Endast för användning inomhus. Ej vid tillskjutande fukt. Godkänd för elgolvvärme.
Storlek: 12,5 kg


Casco EF

Snabbhärdande cementbaserat universal/
kombihandspackel.
Ett dammreducerat snabbhärdande cementbaserat universal/kombispackel. Rekommenderas för handspackling av de flesta typer av underlag inomhus. För finspackling, lagningar och fallspackling. Den smidiga konsistensen gör att spacklet kan användas i så väl tunna som tjocka skikt.

Åtgång ca 1,6 kg/m²/mm

Storlek: 15 kg
Casco fin

Snabbhärdande cementbaserat primerfritt finspackel.
Ett dammreducerat snabbhärdande, cementbaserat finspackel för handspackling av de flesta typer av underlag. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är enkelt att jobba med och underlaget behöver inte primas innan. FIN kan användas upp till 5 mm skikttjocklek, lokalt kan tjockare skikt appliceras.

Åtgång ca 1,3 kg/m²/mm
Storlek: 15 kg
Våra leverantörer för Spackelmassor

Klicka på loggorna nedan för mer information.